การเดินท่อยาวมีผลเสียอย่างไร

การเดินท่อน้ำยายาวๆมีผลเสียอย่างไร

การเดินท่อน้ำยายาวๆมีผลเสียอย่างไรบ้าง ?

ความยาวของท่อควรจะทำให้สั้นที่สุดที่จะสั้นได้ ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

โดยทั่วไปไม่ควรจะเกิน 15-20 เมตร

เพราะการเดินท่อน้ำยายาวเกินไปทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแอร์ลดลง

เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้น และความต้านทานในท่อเพิ่มขึ้น

เกิดการสูญเสียพลังงานระหว่างทางมากกว่าปกติโดยทั่วไป

เพราะระยะห่างระหว่างคอยส์เย็นกับคอยส์ร้อน อยู่ใกลกัน-

จะทำให้แอร์ไม่สามารถทำความเย็นได้เท่าที่ควร และกินกระแสไฟมากขึ้นด้วย

ความยาวที่เหมาะสมกับท่อน้ำยาแอร์นั้น โดยทั้วไประยะห่าง 15-20เมตร

ในแนวนอน ไม่เกิน5เมตร ในแนวดิ่งและไม่สั้นกว่า1เมตร เพราะน้ำยาแอร์จะไหลเวียไม่เต็มที่

แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเดินท่อยาวควรปรึกษาช่างที่มีประสบการณ์เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป!