น้ำยาแอร์ทำจากอะไร

  • -
น้ำยาแอร์ทำจากอะไร

น้ำยาแอร์ทำจากอะไร

น้ำยาแอร์ทำจากอะไร ?

น้ำยาแอร์หรือที่เรียกว่าสารทำความเย็น ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันสำหรับแอร์บ้านทั่วไป เป็นสารจำพวก CFCs (Chloro Fluoro Carbons)
ซึ่งมีคุณสมบัติคือ ไม่มีพิษ ไม่มีกลิ่น และความถ่วงจำเพาะของสารในสถานะก๊าซจะหนักกว่าอากาศ โดยที่สารเหล่านี้จะมีจุดเดือดที่ต่ำกว่า
สารทั่วไป จึงถูกนำมาใช้ในการทำความเย็น โดยที่สารทำความเย็นที่มีจุดเดือดต่ำจะถูกใช้ในการทำความเย็นที่อุณหภูมิต่ำ
และสารทำความเย็นที่มีจุดเดือดสูงจะถูกใช้ในทำความเย็นที่อุณหภูมิสูง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
สำหรับชนิดที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับแอร์บ้านก็คือ R-22 (Freon-22) โดยมีจุดเดือดอยู่ที่ -40.8 ‘C

หมายเหตุ เบอร์ติดต่อของทางร้านโดยตรง!โทร.02-191-6825-6 อัตโนมัติ- แฟกซ์ กด.14 โปรดสังเกตุชื่อเวปไชต์ จะไม่ใช่ภาษาไทย อีเมล์ จะตรงตามชื่อเวปไชต์ เท่านั้น ขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่านเป็นอย่างสูง

 

Email อีเมล์: master@pronchaiairservice.com


ยี่ห้อ สินค้า

สินค้า / บริการ