สตาร์แอร์ STAR-AIR 2020

แอร์บ้านใหม่2019
 • รุ่น Model

 • น้ำยา

 • BTU

 • ขนาด

 • เบอร์

 • ราคาปกติ

 • ราคาลดพิเศษ

 • DE09/EC09
 • R32
 • 9,200
 • 9-14
 • 5
 • 13,900
 • 11,900
 • DE12/EC12
 • R32
 • 12,759
 • 14-20
 • 5
 • 15,900
 • 13,900
 • DE18/EC18
 • R32
 • 18,083
 • 18-28
 • 5
 • 21,900
 • 18,900 
 • DE24/EC24
 • R32
 • 25,383
 • 26-28
 • 5
 • 26,900
 • 23,900 
 
แอร์บ้านใหม่2019
 • รุ่น Model

 • น้ำยา

 • BTU

 • ขนาด

 • เบอร์

 • ราคาปกติ

 • ราคาลดพิเศษ

 • DE095IV/CE095IV
 • R32
 • 9,400
 • 9-14
 • 5
 • 18,900
 • 16,900
 • DE125IV/CE125IV
 • R32
 • 12,600
 • 14-18
 • 5
 • 21,900
 • 18,900 
 • DE185IV/CE185IV
 • R32
 • 18,200
 • 18-25
 • 5
 • 28,900
 • 24,900 
 • DE245IV/CE245IV
 • R32
 • 24,100
 • 25-28
 • 5
 • 32,900
 • 29,900 
 
แอร์บ้านใหม่2019

 • รุ่น Model

 • น้ำยา

 • BTU

 • ขนาด

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • ราคาลดพิเศษ

 • DE095IV/CE095IV
 • R32
 • 8,500
 • 9-14
 • 13.38
 • 21,900
 • DE095IV/CE095IV
 • R32
 • 11,900
 • 14-20
 • 13.22
 • 25,900
 • DE095IV/CE095IV
 • R32
 • 14,300
 • 18-22
 • 14.31
 • 28,900
 • DE095IV/CE095IV
 • R32
 • 17,700
 • 22-28
 • 13.04
 • 31,900
 • DE095IV/CE095IV
 • R32
 • 20,500
 • 28-36
 • 13.04
 • 42,900
 • DE095IV/CE095IV
 • R32
 • 24,200
 • 34-40
 • 12.33
 • 45,900
 •