Proair service dotcom.,ltd

โปร แอร์ เซอร์ วิส” ผู้ให้บริการ ติดตั้งแอร์ จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อ โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั่วไปทั้ง ดั่งตามสถานที่ต่างๆดั่งต่อไปนี้  งานคอนโดมิเนี่ยม  อาคารสำนักงาน อาคารพาณชย์ อาพาทเมนท์ โชว์รูมฯ  ร้านค้า หมู่บ้านจัดสรรฯอื่นๆอีกมากมาย  โดยเรามุ่งเน้น ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เรามีหน้าร้านและเวปไชต์ www.proairservics.com  เรามีสินค้าใหม่ทุกรุ่น100% จากผู้ผลิตโดยตรง สามารถตรวจสอบได้ เรามุ่งเน้นคุณภาพงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  โดยมีผลงานและประสบการณ์ มาจนถึงปัจจุบัน  นอกเหนือจากการ จำหน่ายสินค้าประเภททำความเย็น เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน แอร์ทุกยี่ห้อ ทางเรายังมุ่งเน้นพัฒนาบุคคลกร โดยมีการฝึก จัดอบรมเพิ่มเติมความรู้จากผู้ผลิตสินค้าแต่ละยี่ห้อ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการ งานด้านติดตั้งที่ได้มาตฐานเพิ่มเติมและต่อเนื่อง  โดยเรา “ไม่ใช้ช่างรับเหมาติดตั้ง ”เราใช้ช่างของทางร้านโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิด การทิ้งงานหลังงานติดตั้ง  เราจึงมั่นใจ และตรวจสอบได้โดยตรง ระบบโทรศัพท์ ตอบรับอัตโนมัติ เรามี2เลขหมาย 4คู่สายภายใน อีเมล์ master@pronchaiairservice.com ไอดีไลท์ @pcair ในการสื่อสารการติดต่อให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเราคำนึงถึงความพึงพอใจ ของลูกค้าเป็นหลัก  โดยประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา  จนมาถึงปัจจุบัน