แอร์ชาร์ป SHARP2020

Sswfx0.png
 • รุ่น Model

 • BTU

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง
 • AH-F10
 • 9,559
 • 12.26
 • 14,900
 • 12,900
 • AH-F13
 • 12,384
 • 12.61
 • 16,900
 • 14,900
SsTlTg.png
 • รุ่น Model

 • BTU

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง
 • AH-PF10
 • 9,559
 • 13.22
 • 17,900
 • 14,900
 • AH-PF13
 • 12,384
 • 13.18
 • 20,900
 • 16,900
 • AH-PF18
 • 18,633
 • 13.35
 • 26,900
 • 24,900

SsTxNv.png
 • รุ่น Model

 • BTU

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง
 • AH-GX10
 • 9,000
 • 10.71
 • 16,900
 • 14,900
 • AH-GX13
 • 12,000
 • 11.21
 • 18,900
 • 15,900
 • AH-GX18
 • 18,000
 • 10.97
 • 23,900
 • 22,900
 • AH-GX24
 • 20,770
 • 11.05
 • 33,900
 • 31,900
SsT28D.jpg
 • รุ่น Model

 • BTU

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง
 • AH-PGX10
 • 9,212
 • 13.22
 • 16,900
 • 15,900
 • AH-PGX13
 • 12,000
 • 13.18
 • 17,900
 • 16,900
 • AH-PGX18
 • 18,000
 • 13.35
 • 26,900
 • 23,900
 • AH-PGX24
 • 24,000
 • 13.06
 • 34,900
 • 32,900