แอร์ซัมซุง SAMSUNG

แอร์ซัมซุง

 • รุ่น Model

 • BTU

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง
 • AR10TYHYBWKNST
 • 9,400
 • 19.00
 • 15,900
 • 13,900
 • AR13TYHYBWKNST
 • 12,000
 • 18.00
 • 18,900
 • 15,900
 • AR18TYHYBWKNST
 • 17,200
 • 18.50
 • 23,900
 • 20,900
 • AR24TYHYBWKNST
 • 21,500
 • 18.00
 • 28,900
 • 25,900

 

แอร์ซัมซุง

 • รุ่น Model

 • BTU

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • MSY-KP09VF
 • 8,900
 • 15.83
 • 18,900
 • MSY-KP13VF
 • 12,000
 • 17.06
 • 22,900
 • MSY-KP15VF
 • 14,400
 • 15.83
 • 26,900
 • MSY-KP18VF
 • 17,100
 • 15.73
 • 31,900

 

แอร์ซัมซุง

 • รุ่น Model

 • BTU

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง
 • AR10MYFTAURNST
 • 9,212
 • 13.22
 • 17,900
 • AR13MYFTAURNST
 • 12,966
 • 13.18
 • 20,900
 • AR15MYFTAURNST
 • 14,330
 • 13.35
 • 26,900
 • AR18MYFTAURNST
 • 18,084
 • 13.06
 • 31,900

แอร์ทาซากิ

 • รุ่น Model

 • BTU

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง
 • AR10MYFTAURNST
 • 9,212
 • 13.22
 • 17,900
 • AR13MYFTAURNST
 • 12,966
 • 13.18
 • 20,900
 • AR15MYFTAURNST
 • 14,330
 • 13.35
 • 26,900
 • AR18MYFTAURNST
 • 18,084
 • 13.06
 • 31,900