แอร์ซัยโจเด็นกิ SAIJODENKI

แอร์ซัยโจเด็นกิ
แอร์ซัยโจเด็นกิ รุ่นแอร์ แบบติดผนัง มีขนาด 9,000-25,000 บีทียู
 • Modelรุ่น

 • BTU

 • น้ำยา

 • ปกติขาย

 • ราคาพิเศษ

 • SMART COOL R32-09
 • 9,442
 • R32
 • 15,900
 • 12,900
 • SMART COOL R32-12
 • 12,775
 • R32
 • 18,900
 • 13,900
 • SMART COOL R32-18
 • 19,052
 • R32
 • 24,900
 • 18,900
 • SMART COOL R32-25
 • 25,021
 • R32
 • 30,900
 • 25,900

แอร์ซัยโจเด็นกิ

แอร์ซัยโจเด็นกิ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ฟอกอากาศ APS

 • Model

 • BTU

 • SEER

 • ไฟ

 • ปกติขาย

 • ราคาพิเศษ

 • TURBO A.P.S.09
 • 9,462
 • 14.50
 • 220
 • 17,900
 • 13,900
 • TURBO A.P.S.12
 • 12,641
 • 13.65
 • 220
 • 19,900
 • 14,900
 • TURBO A.P.S.18
 • 18,344
 • 14.02
 • 220
 • 25,900
 • 21,900
 • TURBO A.P.S.25
 • 25,039
 • 12.90
 • 220
 • 32,900
 • 28,900
 • TURBO A.P.S.30
 • 31,072
 • 12.83
 • 220
 • 37,900
 • 33,900
 • TURBOA.P.S.30T
 • 30,100
 • 12.30
 • 380
 • 39,900
 • 35,900
 • TURBO A.P.S.36-
 • 36,147
 • 12.73
 • 220
 • 48,900
 • 43,500
 • TURBO A.P.S.36T
 • 36,100
 • 12.25
 •  380
 • 50,900
 • 47,900
 • TURBO A.P.S.40
 • 40,100
 • 12.18
 • 220
 • 53,900
 • 49,900
 • TURBO A.P.S.40T
 • 40,100
 • 12.13
 • 380
 • 54,900
 • 50,900
แอร์ซัยโจเด็นกิ
แอรซัยโจเด็นกิ รุ่นฟอกอากาศ APS. กำจัด ฝุ่นละเอียด ขนาดในอากาศ
 • Model

 • BTU

 • SEER

 • ไฟ

 • ปกติขาย

 • ราคาพิเศษ

 • Inverter-SURE-10
 • 9,806
 • 19.72
 • 220
 • 17,900
 • 15,900
 • Inverter-SURE-12
 • 12,369
 • 19.69
 • 220
 • 20,900
 • 17,900
 • Inverter-SURE-18
 • 18,375
 • 20.54
 • 220
 • 28,900
 • 24,900
 • Inverter-SURE-25
 • 25,526
 • 18.87
 • 220
 • 38,900
 • 31,900
 • Inverter-SURE-30
 • 30,652
 • 16.89
 • 220
 • 47,900
 • 43,900
 • Inverter-SURE-30T
 • 30,000
 • 15.02
 • 380
 • 49,900
 • 46,900
 • Inverter-SURE-36
 • 36,451
 • 17.23
 • 220
 • 52,900
 • 47,900
 • Inverter-SURE-36T
 • 36,100
 • 15.03
 •  380
 • 54,900
 • 50,900
แอร์ซัยโจเด็นกิ อินเวอร์เตอร์
ระบบฟอกอากาศ ระบบอินเวอร์เตอร์ inverter เทคโนโลยี เครื่องปรับอากาศ
 • Model

 • BTU

 • SEER

 • ไฟ

 • ปกติขาย

 • ราคาพิเศษ

 • UFT Inverter-10
 • 9,479
 • 27.48
 • 220
 • 22,900
 • 20,900
 • UFT Inverter-12
 • 12,741
 • 20.64
 • 220
 • 25,900
 • 22,900
 • UFT Inverter 18
 • 18,082
 • 21.80
 • 220
 • 34,900
 • 30,900
 • UFT Inverter 25
 • 25,759
 • 20.54
 • 220
 • 39,900
 • 36,900
แอร์บ้าน
แอร์ซัยโจเด็นกิ SAIJODENKI
ซัยโจเด็นกิ คือ แบรนด์ เครื่องปรับอากาศ อันดับต้นๆ ของประเทศไทย
ที่ก่อตั้งขึ้นในเมือง Osaka โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1987
โดยการ ร่วมมือ กันระหว่าง คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี และ Mr.Harada Senior
โดย มุ่งมั่นพัฒนา อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ ในประเทศไทย Thailand
ให้มี ความทัดเทียม ต่างชาติ ด้วยการ คิดค้น นวัตกรรม ประหยัดพลังงาน
และ ระบบฟอกอากาศ ให้มี ความโดดเด่น เป็น พิเศษ จนมี สิทธิบัตร กว่า 50 เทคโนโลยี
เช่น GPS Inverter ที่ใช้ เทคโนโลยี IoT ประยุกต์ Smartphone
เข้ากับ เครื่องปรับอากาศ อินเวอร์เตอร์  แอร์ฟอกอากาศ โอโซน Turbo A.P.S
ที่นำเอา เทคโนโลยี ฆ่าเชื้อโรค ที่ใช้ใน ห้องผ่าตัด มาให้ใน แอร์บ้าน
Saijo Denki พัฒนา GPS Inverterเตรียมพร้อม เข้าสู่ยุค 4.0
แหล่งที่มา ข้อมูลอ้างอิง ” บจก.ซัยโจเด็นกิ ” นำเสนอโดย โปรแอร์ เซอร์วิส