แอร์ฟูจิสึ Fujitsu 2020

 

 • Model

 • BTU

 • น้ำยา

 • ไฟ

 • ปกติขาย

 • ราคาพิเศษ

 • ASMA09BETA
 • 8,900
 • R32
 • 220
 • 15,900
 • 13,900
 • ASMA13BETA
 • 13,900
 • R32
 • 220
 • 18,900
 • 15,900
 • ASMA18BETA
 • 18,100
 • R410
 • 220
 • 26,900
 • 23,900
 • ASMA24BETA
 • 23,900
 • R410
 • 220
 • 34,900
 • 30,900
 • ASMA30BETA
 • 27,600
 • R410
 • 220
 • 38,900
 • 34,900

 

 • Model

 • BTU

 • น้ำยา

 • ไฟ

 • ปกติขาย

 • ราคาพิเศษ

 • ASMG09CM
 • 8,900
 • R32
 • 220
 • 22,900
 • 20,900
 • ASMG12CM
 • 13,900
 • R32
 • 220
 • 24,900
 • 22,900
 • ASMG18CM
 • 18,100
 • R410
 • 220
 • 34,900
 • 32,900
 • ASMG24CM
 • 23,900
 • R410
 • 220
 • 39,900
 • 38,900
 • ASMG30CM
 • 27,600
 • R410
 • 220
 • 48,900
 • 46,900
 • Model

 • BTU

 • น้ำยา

 • ไฟ

 • ปกติขาย

 • ราคาพิเศษ

 • ASMA09BETA
 • 8,900
 • R32
 • 220
 • 15,900
 • 13,900
 • ASMA09BETA
 • 13,900
 • R32
 • 220
 • 18,900
 • 15,900
 • ASMA09BETA
 • 18,100
 • R410
 • 220
 • 25,900
 • 23,900
 • ASMA09BETA
 • 23,900
 • R410
 • 220
 • 32,900
 • 30,900
 • ASMA09BETA
 • 27,600
 • R410
 • 220
 • 37,900
 • 34,900