แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ HeavyDuty

แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ HeavyDuty   เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน2020

แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ HeavyDuty
แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้  รุ่นใหม่2020 พร้อมติดตั้ง
 • Model

 • บีทียู

 • SEER
 • ปกติ

 • ราคาขาย

 • SRK10CVV-W1
 • 9,239
 • 13.38
 • 16,900
 • 14,900
 • SRK13CVV-W1
 • 11,643
 • 13.22
 • 19,900
 • 16,900 
 • SRK15CVV-W1
 • 14,457
 • 14.31
 • 22,900
 • 19,900 
 • SRK19CVV-W1
 • 17,305
 • 13.04
 • 26,900
 • 23,900 
 • SRK24CVV-W1
 • 22,559
 • 13.04
 • 35,900
 • 32,900 
แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่
 • Model

 • BTU

 • SEER
 • ปกติ

 • ราคาขาย

 • SRK10CVS-W1
 • 9,444
 • 13.51
 • 17,900
 • 15,890
 • SRK13CVS-W1
 • 12,039
 • 13.78
 • 20,900
 • 17,900
 • SRK19CVS-W1
 • 19,127
 • 15.29
 • 29,900
 • 26,900
 • SRK25CVS-W1
 • 25,085
 • 13.31
 • 38,900
 • 35,900
แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่
ความเย็นสบาย ลมเย็นที่ดี แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี ดิวตี้
 • Model

 • BTU

 • SEER
 • ปกติ

 • ราคาขาย

 • SRK10YXP-W1
 • 8,727
 • 17.64
 • 17,900
 • 15,900
 • SRK13YXP-W1
 • 12,060
 • 17.03
 • 20,900
 • 18,900
 • SRK15YXP-W1
 • 15,196
 • 16.68
 • 25,900
 • 21,900
 • SRK18YXP-W1
 • 16,557
 • 16.82
 • 29,900
 • 25,900
แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่
 • Model

 • บีทียู

 • SEER
 • ปกติ

 • ราคาขาย

 • SRK10YW-W1
 • 8,683
 • 19.28
 • 18,900
 • 16,900
 • SRK13YW-W1
 • 11,098
 • 19.55
 • 20,900
 • 19,900 
 • SRK15YW-W1
 • 15,480
 • 18.60
 • 24,900
 • 22,900 
 • SRK18YW-W1
 • 17,276
 • 18.80
 • 28,900
 • 25,900 
 • SRK24YW-W1
 • 23,021
 • 20.88
 • 39,900
 • 34,900 
แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่
 • Model

 • BTU

 • SEER
 • ปกติ

 • ราคาขาย

 • SRK10YXS-W1
 • 9,793
 • 20.25
 • 21,900
 • 18,990
 • SRK13YXS-W1
 • 12,106
 • 20.00
 • 25,900
 • 21,990 
 • SRK15YXS-W1
 • 16,069
 • 20.43
 • 29,900
 • 26,990 
 • SRK18YXS-W1
 • 18,392
 • 21.13
 • 33,900
 • 29,990 
เครื่องปรับอากาศ แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่  ใหม่2020
แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่
 • Model

 • BTU.

 • SEER
 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • SRK25ZXSX
 • 8,870-12,965
 • 25.69
 • 33,900
 • 30,900 
 • SRK35ZXSX
 • 12,103-15,354
 • 24.67
 • 36,900
 • 33,900 
 • SRK50ZXSX
 • 17,105-21,154
 • 22.18
 • 46,900
 • 43,900 
 • SRK60ZXSX
 • 20,997-23,542
 • 20.51
 • 53,900
 • 49,900 

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514
โดยเริ่มดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศในรถยนต์
ต่อมาได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจนำเข้าเครื่องเสียง จากต่างประเทศจนได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านคุณภาพ และการให้บริการ

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่าย และให้บริการสำหรับสินค้า
3 ประเภทหลัก ได้แก่
1. เครื่องปรับอากาศ แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้
2. ผลิตภัณฑ์ Consumer Audio
3. ผลิตภัณฑ์ Professional Audio, Visual และ Lighting

บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่อินดัสตรี่์ มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด หรือ MACO
หนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมการ ผลิตเครื่องปรับอากาศ ของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2531
บนเนื้อที่ 50ไร่ ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดย เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จำกัด
แห่งประเทศญี่ปุ่น ผู้นำด้านวิศวกรรมระดับโลก และกลุ่มบริษัทมหาจักร กลุ่มบริษัทชั้นนำ ที่ประสบความสำเร็จ ในธุรกิจที่หลากหลายของประเทศไทย

ปัจจุบัน MACO ในฐานะผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำ
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพได้แล้วกว่า 10,000,000 เครื่อง
ภายใต้ชื่อ “Mitsubishi Heavy Duty”
สำหรับจำหน่ายภายในประเทศ และชื่อ “Mitsubishi Daiya”
สำหรับจำหน่าย ตลาดต่างประเทศโดยได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้า
ในด้านคุณภาพมาตรฐาน การส่งมอบที่ตรงเวลา ราคาที่เหมาะสม และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในอนาคตอันใกล้นี้ MACO มีแผนการที่จะขยายการผลิตโดยเปิดโรงงานใหม่
เพื่อรองรับการผลิตเครื่องปรับอากาศ ประเภท Package Air-Conditioners
ที่มีความต้องการสูงในปัจจุบัน