แอร์มิตซูบิชิ Mitsubishi Elictric

 • -
แอร์มิตซูบิชิ Mitsubishi2019

แอร์มิตซูบิชิ Mitsubishi Elictric


แอร์มิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่นใหม่ 2019-2020
แอร์มิตซูบิชิ
แคตตาล็อค
แอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค MITSUBISHI ELECTRIC  2019-2020
 • รุ่น Model

 • บีทียู

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง
 • MS-GN09VF
 • 9,212
 • 13.22
 • 17,900
 • 14,900
 • MS-GN13VF
 • 12,966
 • 13.18
 • 20,900
 • 17,900
 • MS-GN15VF
 • 14,330
 • 13.35
 • 26,900
 • 20,600
 • MS-GN18VF
 • 18,084
 • 13.06
 • 31,900
 • 25,500
 • MS-GN24VF
 • 22,519
 • 13.36
 • 42,900
 • 37,500
แอร์มิตซูบิชิ
แคตตาล็อค
แอร์มิตซูบิชิ  เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ ราคาแอร์ ระบบอินเวอร์เตอร์
 • รุ่น Model

 • บีทียู

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • MSY-KP09VF
 • 8,900
 • 15.83
 • 18,900
 • 15,400
 • MSY-KP13VF
 • 12,000
 • 17.06
 • 22,900
 • 18,400
 • MSY-KP15VF
 • 14,400
 • 15.83
 • 26,900
 • 20,900
 • MSY-KP18VF
 • 17,100
 • 15.73
 • 31,900
 • 25,900
แอร์มิตซูบิชิ
แคตตาล็อค
แอร์มิตซูบิชิ ระบบ อินเวอร์เตอร์  รุ่น จีอาร์ GR Series รุ่นใหม่ 2019-2020
 • รุ่น Model

 • บีทียู

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • MSY-GR09VF
 • 9,554
 • 21.80
 • 22,900
 • 18,900
 • MSY-GR13VF
 • 12,624
 • 21.97
 • 26,900
 • 22,500
 • MSY-GR15VF
 • 14,330
 • 21.46
 • 30,900
 • 26,900
 • MSY-GR18VF
 • 17,742
 • 21.19
 • 33,900
 • 29,900
 • MSY-GR24VF
 • 22,519
 • 20.74
 • 48,900
 • 43,900
 • MSY-GR30VF
 • 27,978
 • 18.87
 • 59,900
 • 55,900
แอร์บ้าน
MITSUBISHI ELECTRIC เครื่องปรับอากาศ 
 • รุ่น Model

 • บีทียู

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • MSZ-LN09VF
 • 8,871
 • 25.62
 • 35,900
 • 32,900
 • MSZ-LN13VF
 • 12,966
 • 22.60
 • 38,900
 • 34,900 
 • MSZ-LN18VF
 • 18,084
 • 21.27
 • 50,900
 • 46,900 
 • รุ่น Model

 • บีทียู

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • MS-GK36VA
 • 34,120
 • มอก.
 • 56,900
 • 53,900
แคตตาล็อค

แอร์มิตซูบิชิ นโยบาย การดำเนินงาน MITSUBISHI  ELECTRIC
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เรามุ่งพัฒนา ธุรกิจ โดยให้ ความสำคัญ กับความ
พอใจ ของลูกค้า พร้อม สร้างความมั่นใจ ในคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ และ บริการ เพื่อยกระดับ
ความสุข และ ความปลอดภัย ในการ ดำเนินชีวิต โดยยึดปณิธาน “Eco Changes”
จากกลุ่ม มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอร์เปอเรชั่น ถ่ายทอดสู่ พนักงาน ในทุกระดับชั้นเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ ต่อสังคม และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม
พร้อมสืบสาน วัฒนธรรมไทย ให้ดำรงสืบไป ต่อไป

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ
ก้าวสู่ ความเป็นองค์กร ชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญในเรื่อง บุคลากร
เพื่อให้ องค์กร ก้าวไปข้างหน้า อย่างมั่นคง ด้วยการปฏิบัติตาม กฏระเบียบ และพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ให้มีคุณภาพ เพื่อรอง รับการเปลื่ยนแปลง ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งทรัพยากรบุคคลนี้ถือได้ว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ใน การสร้าง ความพึงพอใจ ให้กับ ลูกค้า และนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในระดับสากล ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

วิสัยทัศน์
“Changes for the Better”
บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด มุ่งมั่น สร้างธุรกิจ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยิน
ด้วยการ ดำเนินงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “Changes for the Better” หรือ
“การเปลื่ยนแปลง เพื่อสิ่งที่ดีกว่า” เพื่อชีวิตที่ สะดวกสบาย พร้อมยก ระดับคุณภาพ ชีวิต และสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น  ข้อมูล และที่มา จากบริษัท กันยงวัฒนา ผู้ผลิต และจำหน่าย

เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ  ข้อมูลอ้างอิง:  mitsubishi Electric

กลับสู่หน้าแรก> Homeโปรแอร์ เซอร์วิส

สินค้า / บริการ