แอร์มีเดียร์ Midea 2020

 • -
แอร์มีเดียร์ Midea 2020

แอร์มีเดียร์ Midea 2020


แอร์มีเดียร์
แอร์มีเดียร์
แอร์มีเดียร์  เครื่องปรับอากาศมีเดียร์ Midea ALL EASY  2020
 • รุ่น Model

 • บีทียู

 • SEER

 • ปกติ

 • พร้อมติดตั้ง
 • MSAEB-09CRN8
 • 9,168
 • 14.40
 • 13,900
 • 11,900
 • MSAEB-12CRN8
 • 12,038
 • 12.97
 • 14,900
 • 12,900
 • MSAEB-18CRN8
 • 18,400
 • 12.90
 • 20,900
 • 18,900
 • MSAEB-24CRN8
 • 24,775
 • 13.31
 • 23,900
 • 21,900
แอร์มีเดียร์  เครื่องปรับอากาศมีเดียร์ Midea 2020 ระบบอินเวอร์เตอร์
 • Model

 • บีทียู

 • SEER

 • ปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • MSAFB-09CRN8-QD2
 • 9,000
 • 16.10
 • 14,900
 • 12,900
 • MSAFB-12CRN8-QD2
 • 12,000
 • 15.00
 • 16,900
 • 13,900
 • MSAFB-18CRN8-QD2
 • 18,400
 • 15.97
 • 23,900
 • 20,900
 • MSAFB-24CRN8-QD2
 • 24,100
 • 15.00
 • 27,900
 • 24,900
แอร์มีเดียร์
เครื่องปรับอากาศมีเดียร์  มีเดียร์ Midea 2020 ระบบอินเวอร์เตอร์
 • Model

 • บีทียู

 • SEER

 • ปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • MSABB-09CRFN8-QE3
 • 9,323
 • 20.10
 • 22,900
 • 13,900
 • MSABB-12CRFN8-QE3
 • 12,625
 • 20.37
 • 26,900
 • 15,900
 • MSABB-18CRFN8-QE3
 • 17,784
 • 20.01
 • 30,900
 • 26,900
 • MSABB-24CRFN8-QE3
 • 24,360
 • 17.91
 • 33,900
 • 29,900
แอร์มีเดียร์
แอร์มีเดียร์
 • Model

 • บีทียู

 • SEER

 • ดาว

 • ติดตั้ง

 • MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW
 • 9,089
 • 20.40
 • 2
 • 20,900
 • MSMTAU-12HRFN8-QRD6GW
 • 12,157
 • 18.66
 • 1
 • 22,900 


error: โปรแอร์ เซอร์วิส เรายินดีให้บริการ!!