ยูนิแอร์ UNI-AIR 2019

 • Model

 • BTU

 • SEER

 • ปกติขาย

 • ลดพิเศษ

 • ARH-09/WRH-09
 • 9,236
 • 11.73
 • 14,900
 • 12,900 
 • ARH-12/WRH-12
 • 12,542
 • 11.90
 • 16,900
 • 14,900 
 • ARH-18/WRH-18
 • 18,541
 • 11.90
 • 22,900
 • 21,900 
 • ARH-25/WRH-25
 • 25,346
 • 11.73
 • 28,900
 • 26,900

 • Model

 • BTU

 • SEER

 • ปกติขาย

 • ลดพิเศษ

 • ARH-09/WRH-09
 • 9,236
 • 11.73
 • 14,900
 • 12,900 
 • ARH-12/WRH-12
 • 12,542
 • 11.90
 • 16,900
 • 14,900 
 • ARH-18/WRH-18
 • 18,541
 • 11.90
 • 22,900
 • 21,900 
 • ARH-25/WRH-25
 • 25,346
 • 11.73
 • 28,900
 • 26,900