แอร์ฮิตาชิ Hitachi 2020

 • รุ่น Model

 • BTU

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • RAS-EH10CKT
 • 10,100
 • 13.20
 • 16,900
 • 15,900
 • RAS-EH13CKT
 • 12,100
 • 13.00
 • 18,900
 • 16,900 
 • RAS-EH18CKT
 • 20,100
 • 13.13
 • 21,900
 • 19,900 
 • RAS-EH24CKT
 • 23,000
 • 13.00
 • 28,900
 • 27,900 

 • รุ่น Model

 • BTU

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • RAS-XH10CKT
 • 9,150
 • 16.38
 • 17,900
 • 16,900
 • RAS-XS13CKT
 • 12,000
 • 17.33
 • 21900
 • 18,900 
 • RAS-XS18CKT
 • 18,100
 • 18.08
 • 31,900
 • 28,900 
 • รุ่น Model

 • BTU

 • SEER

 • ราคาปกติ

 • พร้อมติดตั้ง
 • RAS-VX13CJT
 • 12,714
 • 17.16
 • 17,900
 • 29,900
 • RAS-VX18CJT
 • 18,881
 • 19.38
 • 20,900
 • 35,900
 • RAS-VX24CJT
 • 23,000
 • 18.63
 • 26,900
 • 41,900
 • ZX18HFT
 • 18,909
 • 24.60
 • 31,900
 • 45,900
 • RAS-30HGT
 • 28,145
 • 17.88
 • 54,900
 • 51,900