แอร์แคเรียร์ Carrier 2020

แอร์แคเรียร์
แอร์แคเรียร์  Renger ABF Series
 • Model

 • บีทียู

 • SEER
 • ปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • 42ABF010
 • 9,400
 • 14.64
 • 13,900
 • 11,900 ☑️
 • 42ABF013
 • 12,200
 • 13.07
 • 14,900
 • 12,900 ☑️
 • 42ABF018
 • 18,300
 • 13.17
 • 20,900
 • 17,900 ☑️
 • 42ABF025
 • 25,000
 • 13.38
 • 26,900
 • 23,900 ☑️
แอร์แคเรียร์
แอร์แครเรียร์ Everest รุ่นใหม่2020 พร้อมติดตั้ง
 • Model

 • บีทียู

 • SEER
 • ปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • 42TSGS010-703
 • 9,200
 • 13.58
 • 15,900
 • 12,900 ☑️
 • 42TSGS013-713
 • 12,200
 • 13.45
 • 18,900
 • 13,900 ☑️
 • 42TSGS018-703
 • 18,000
 • 13.44
 • 21,900
 • 18,900 ☑️
 • 42TSGS025-703
 • 24,200
 • 14.19
 • 26,900
 • 23,900 ☑️
แอร์แคเรียร์
แคเรียร์ GEMINI Series
 • Model

 • บีทียู

 • SEER
 • ปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • 42TEVGB010-703
 • 8,500
 • 16.50
 • 15,900
 • 13,900 ☑️
 • 42TEVGB013-703
 • 11,900
 • 16.20
 • 18,900
 • 16,890 ☑️
 • 42TEVGB018-703
 • 17,000
 • 17.60
 • 21,900
 • 20,900 ☑️
 • 42TEVGB24-703
 • 20,400
 • 16.50
 • 26,900
 • 25,900 ☑️
 • 42TEVGB28-703
 • 25,200
 • 17.50
 • 35,900
 • 34,900 ☑️
แอร์แคเรียร์ xinverter
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Series Xinverter 2020
 • Model

 • บีทียู

 • SEER
 • ปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • 42TVAA010
 • 9,200
 • 24.00
 • 19,900
 • 16,900 ☑️
 • 42TVAA013
 • 12,200
 • 22.50
 • 22,900
 • 19,900 ☑️
 • 42TVAA018
 • 18,000
 • 20.18
 • 28,900
 • 25,900 ☑️
 • 42TVAA024
 • 21,000
 • 20.88
 • 26,900
 • 31,900 ☑️
 • 42TVAA028
 • 25,000
 • 19.80
 • 35,900
 • 34,900 ☑️
 • 42TVAA030
 • 27,200
 • 18.86
 • 44,900
 • 40,900 ☑️
 • 42TVAA033
 • 30,000
 • 17.60
 • 46,900
 • 42,900 ☑️
 • 42TVAA036
 • 36,000
 • 16.48
 • 49,900
 • 45,900 ☑️

 

117 ปี กับประวัติของแคเรียร์
Since 1902, Carrier has cultivated a history of proven
innovation in the heating, air-conditioning and refrigeration
industries, enabling global comfort and efficiency.

1902 STARTING THE ENGINE
จุดกำเนิดของเครื่องจักร
MR. WILLIS CARRIER วิศวกรชาวอเมริกัน ในวัย 25 ปี ได้คิดค้นเครื่องจักรที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในอากาศได้สำเร็จ
และได้รับการบันทึกให้เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก

1903-1914 THE LAUNCH OF CARRIER AIR CONDITIONING OF AMERICA
เริ่มก่อตั้งบริษัท เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ในอเมริกา
MR. WILLIS CARRIER ได้ก่อตั้งบริษัท เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ ในอเมริกา
และเป็นผู้นำโลก ในการนำความก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในระบบปรับอากาศ สำหรับอุตสาหกรรม ต่างๆ ทั่วโลก

1915-1921 MANUFACTURED  WEATHER
แคเรียร์ ผู้ผลิตอากาศให้กับ อุตสาหกรรม
MR. WILLIS CARRIER ได้ร่วมกับวิศวกรอีก 6 ท่าน
ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท CARRIER ENGINEERING CORPORATION
และได้ช่วยกันทำธุรกิจ ผลิตเครื่องปรับอากาศ ให้กับ อุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 200 แห่ง
ความล้ำ หน้าของ โรงงานอุตสากรรม
ได้มีการเปิดตัว เครื่องทำความเย็น แบบแรงเหวี่ยงที่นำพาอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย
เข้าสู่พื้นที่สาธารณะ เช่น โรงภาพยนตร์ อาคารสำนักงาน และห้างสรรพสินค้าต่างๆ
1930-1940 WEATHERMAKER TO THE WORLD
ผู้ผลิตอากาศให้กับทั่วโลก CARRIER ยังคง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไปถึงระบบคมนาคม
เช่น ในรถไฟ และทางทะเล อีกทั้งยังได้พัฒนา เครื่องปรับอากาศ ขนาดเล็ก
สำหรับบ้าน ครอบคลุมไปยัง ธุรกิจ ทุกแห่งหน ทั่วโลก ในฐานะ ผู้ผลิตอากาศ ให้กับทั่วโลก

แอร์แคเรียร์ รุ่นอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟสูงสุด5ดาว

เติมสมดุล และความเย็นให้แก่ ทุกห้วงเวลาแห่ง
ความสุขด้วย
เครื่อง ปรับอากาศ แคเรียร์ที่ช่วยสร้างสรรค์
บรรยากาศ ความเย็นสบาย
อย่างละเมียดละไม
พร้อมเพิ่มชีวิตชีวาให้กับทุกมุมของบ้าน ออฟฟิส
หรือร้านค้า
ของคุณด้วยขั้นสุดแห่งนวัตกรรม ที่ ผสมผสานสไตล์
อันทันสมัยและ
ประสิทธิภาพ อันทรงพลัง
ได้อย่างกลมกลืน เครื่องปรับอากาศแคเรียร์