แอร์ไฮเออร์ Haier

แอร์ไฮเออร์ Haier

แอร์ไฮเออร์ Fixspeed  CTC Series R32
 • Model

 • บีทียู

 • SEER
 • ปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • HSU-10CTC03T
 • 9,200
 • 13.38
 • 13,900
 • 11,900 ☑️
 • HSU-13CTC03T
 • 13,000
 • 13.22
 • 14,900
 • 12,890 ☑️
 • HSU-18CTC03T
 • 14,400
 • 14.31
 • 18,900
 • 17,900 ☑️
 • HSU-24CTC03T
 • 18,090
 • 13.04
 • 25,900
 • 21,900 ☑️
แอร์ไฮเออร์
Haier แอร์ไฮเออร์  inverter VNS Series
 • Model

 • บีทียู

 • SEER
 • ปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • HSU-09VNS03T
 • 8,500
 • 13.38
 • 14,900
 • 12,890 ☑️
 • HSU-12VNS03T
 • 11,400
 • 13.22
 • 15,900
 • 13,890 ☑️
 • HSU-15VNS03T
 • 14,500
 • 14.31
 • 19,900
 • 16,900 ☑️
 • HSU-18VNS03T
 • 17,100
 • 13.04
 • 23,900
 • 18,900 ☑️
 • HSU-24VNS03T
 • 22,500
 • 13.04
 • 26,900
 • 22,900 ☑️

เครื่องปรับอากาศ แอร์ไฮเออร์ เครื่องปรับอากาศไฮเออร์  Haier

แอร์ไฮเออร์
Haier แอร์ไฮเออร์  inverter HYPER FROST
 • Model

 • บีทียู

 • SEER
 • ปกติ

 • พร้อมติดตั้ง

 • HSU-10VFB03T
 • 9,200
 • 13.38
 • 15,900
 • 13,900 ☑️
 • HSU-13VFB03T
 • 12,000
 • 13.22
 • 17,900
 • 14,900 ☑️
 • HSU-18VFB03T
 • 18,000
 • 14.31
 • 21,900
 • 19,900 ☑️
 • HSU-24VFB03T
 • 24,000
 • 13.04
 • 27,900
 • 23,900 ☑️
แอร์ไฮเออร์บริษัท ไฮเออร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2527
ภายใต้ปรัชญาการบริหารจัดการองค์กร และปรัชญาธุรกิจของ มร. จาง รุ่ยหมิ่น
กลุ่มบริษัท ไฮเออร์ ดำเนินธุรกิจตาม เทรนด์การพัฒนา ของช่วงเวลาในขณะนั้น
และมีการเปลี่ยนแปลง เชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีการดำเนินกลยุทธ์การ
สร้างแบรนด์ กลยุทธ์ การสร้างความหลากหลาย กลยุทธ์การสร้าง ความเป็นสากล
กลยุทธ์การสร้าง แบรนด์ระดับโลก และกลยุทธ์การ สร้างเครือข่าย ไฮเออร์ ได้พัฒนา
โรงงานขนาดเล็ก ที่กำลังอยู่ในสภาวะ ขาดทุน หลายแห่ง ให้กลายเป็น องค์กร ที่มีระบบ
พึ่งพากันเอง โดยใช้หลักการของ Internet of Things ในปี พ.ศ. 2561
มูลค่าการซื้อขาย ขยับขึ้นไปถึง 266.1 พันล้านหยวน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 10% และ ผลกำไรและภาษี ทั่วโลกอยู่ที่ 33.1 พันล้านหยวน
เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน ในปี พ.ศ. 2561 รายได้ประจำปี จากระบบ Ecosystem
ของกลุ่มบริษัท ไฮเออร์ อยู่ที่ 15.1 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบกับตัวเลข ที่ผ่านมา
กลุ่มบริษัท ไฮเออร์ มีศูนย์วิจัย และพัฒนา 10 แห่ง นิคมอุตสาหกรรม 24 แห่ง
โรงงานการผลิต 108 แห่ง และ บริษัทขาย 66 แห่ง กระจายอยู่ทั่วโลก
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ไฮเออร์ ประกอบไปด้วยแบรนด์ Haier, Casarte, GE Appliances
Fisher & Paykel, Candy, AQUA และ Leader
ในฐานะแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัจฉริยะ; RRS, Haier Consumer Finance
COSMOPlat และ Shunguang ในพื้นที่ให้บริการ Internet of Things (IoT)
Haier Bros ในอุตสาหกรรม ทางวัฒนธรรม และความ คิดสร้างสรรค์
รากฐานของการสร้างแบรนด์ ระดับโลกช่วย สร้างสมดุล ให้กับ กลยุทธ์ ของ “Smart Home Customization
สมาร์ทโฮม ที่ ปรับเปลี่ยนได้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ที่จัดหาโซลูชั่น การบริการปรับเปลี่ยนบ้าน ตามความต้องการ
ของผู้ใช้ คุณค่าของอาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, ที่อยู่อาศัย และความบันเทิงจะถูกแบ่งปันกันระหว่างผู้ใช้ทั่วโลก
แหล่งที่มา: ไฮเออร์ประเทศไทย