แอร์ ไดเซ็นโกะ DAISENKO

ราคา แอร์ ไดเซ็นโกะ แบบติดผนัง ธรรมดา รีโมทไร้สาย

 • รุ่น Model

 • คอมเพลสเซอร์

 • BTU

 • เบอร์

 • ระบบไฟ

 • EER

 • ราคาพร้อมติดตั้ง

 • SW400CM13
 • ROTARY
 • 12,500
 • 220V
 • 10.40
 • 15,900
 • SW600CM18
 • ROTARY
 • 16,500
 • 220V
 • 10.13
 • 19,900
 • SW600CM20
 • ROTARY
 • 18,300
 • 220V
 • 10.33
 • 20,900
 • SW800CM25
 • ROTARY
 • 20,200
 • 220V
 • 10.23
 • 22,900
 • SW800CS28
 • ROTARY
 • 25,600
 • 220V
 • 10.33
 • 26,900
 • SW1200CS33
 • ROTARY
 • 28,300
 • 220V
 • 9.92
 • 31,900
 • SW1200CS33TH
 • ROTARY
 • 33,000
 • 220V
 • 9.92
 • 33,900
 • SW1200CS56TH
 • ROTARY
 • 36,000
 • 220V
 • 10.33
 • 34,900
 • SW1200CS33TH
 • SCROLL
 • 33,000
 • 380V
 • 9.92
 • 35,900
 • SW1200CS56TH
 • SCROLL
 • 36,000
 • 380V
 • 10.33
 • 36,900

ไดเซ็นโกะ DAISENKO  มาตรฐาน มอก. รีโมทไร้สาย

 • รุ่น Model

 • คอมเพรสเซอร์

 • BTU

 • เบอร์

 • ระบบไฟ

 • EER

 • ราคาพร้อมติดตั้ง

 • SW400CM13
 • ROTARY
 • 12,500
 • 220V
 • 10.40
 • SW600CM18
 • ROTARY
 • 18,300
 • 220V
 • 10.13
 • SW600CM20
 • ROTARY
 • 20,200
 • 220V
 • 10.33
 •   
 • SW800CM25
 • ROTARY
 • 25,600
 • 220V
 • 10.23
 •   
 • SW800CS28
 • ROTARY
 • 28,300
 • 220V
 • 10.33
 •   
 • SW1200CS33
 • SCROLL
 • 33,000
 • 220V
 • 9.92
 •   
 • SW1200CS36
 • SCROLL
 • 36,000
 • 220V
 • 10.40
 •   
 • SW1200CS33
 • SCROLL
 • 33,000
 • 380V
 • 9.92
 •   
 • SW1200CS36
 • SCROLL
 • 36,000
 • 380V
 • 10.40
 •   

ไดเซ็นโกะ daisenko ทุกรุ่น แบบติดผนัง แบบตั้งแขวน