แอร์ ไฮเออร์ Haier2019

 • -
แอร์ ไฮเออร์ Haier2019

แอร์ ไฮเออร์ Haier2019

Category : brand-page

 • Model

 • BTU

 • SEER

 • ปกติขาย

 • ลดพิเศษ

 • HSU-10CTR03T
 • 10,047
 • 12.90
 • 13,900
 • 12,900 
 • HSU-13CTR03T
 • 12,611
 • 13.20
 • 15,900
 • 13,900 
 • HSU-18CTR03T
 • 18,218
 • 13.41
 • 21,900
 • 18,900 
 • HSU-24CTR03T
 • 24,220
 • 13.96
 • 25,900
 • 22,900

 • รุ่น Model

 • ระบบ

 • BTU

 • ปกติขาย

 • ลดพิเศษ

 • HSU-10VFB03T
 • inverter
 • 9,463
 • 16,900
 • 14,900 
 • HSU-13VFB03T
 • inverter
 • 12,501
 • 18,900
 • 16,900 
 • HSU-18VFB03T
 • inverter
 • 18,343
 • 24,900
 • 21,900 
 • HSU-24VFB03T
 • inverter
 • 25,118
 • 28,900
 • 26,900

ยี่ห้อ สินค้า

สินค้า / บริการ