แอร์ทาซากิตั้งแขวน

 • -
แอร์ทาซากิแบบตั้งแขวน

แอร์ทาซากิตั้งแขวน


แอร์ทาซากิตั้งแขวน

แอร์ทาซากิตั้งแขวน เครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง-แขวน บีทียูเต็ม น้ำยา R32

แอร์ทาซากิอินเวอร์เตอร์ แบบตั้ง-แขวน แอร์ทาซากิตั้งแขวน รุ่นใหม่
 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 • น้ำยา

 • ราคาติดตั้ง

 • FULE13B-AF2
 • 13,648
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
 • FULE19B-AF2
 • 19,448
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
 • FULE25B-AF2
 • 25,590
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 330
 • R32
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 330
 • R32
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R32
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R32
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,058
 • 5
 •  380
 • R32
 • N
 • FULE40B-AF2
 • 40,602
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
 • FULE40B-AF2
 • 40,602
 • 5
 • 380
 • R32
 • N
แอร์ทาซากิตั้งแขวน
เครื่องปรับอากาศ แบบตั้ง-แขวน แอร์ทาซากิตั้งแขวน รุ่นใหม่
แอร์ทาซากิอินเวอร์เตอร์ แบบตั้ง-แขวน แอร์ทาซากิตั้งแขวน รุ่นใหม่
 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 • น้ำยา

 • ราคาติดตั้ง

 • FULE13B-AF2
 • 13,648
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE19B-AF2
 • 19,448
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE25B-AF2
 • 25,590
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 •  380
 • R410A
 • N
 • FULE40B-AF2
 • 40,602
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE40B-AF2
 • 40,602
 • 5
 • 380
 • R410A
 • N
แอร์ทาซากิ อินเวอร์เตอร์
แอร์ทาซากิอินเวอร์เตอร์ แบบตั้ง-แขวน แอร์ทาซากิตั้งแขวน R32
 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 • น้ำยา

 • ราคาติดตั้ง

 • FULE13BI-AF1
 • 13,648
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
 • FULE19BI-AF1
 • 19,448
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
 • FULE25BI-AF1
 • 25,590
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
 • FULE28B1-AF1
 • 28,319
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
 • FULE30B1-AF1
 • 30,366
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
 • FULE33B1-AF1
 • 33,437
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
 • FULE33B1-AF1
 • 33,437
 • 5
 •  380
 • R32
 • N
 • FULE36B1-AF1
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
 • FULE36B1-AF1
 • 36,508
 • 5
 • 380
 • R32
 • N
 • FULE40B1-AF1
 • 40,602
 • 5
 •  220
 • R32
 • N
 • FULE40B1-AF1
 • 40,602
 • 5
 • 380
 • R32
 • N
ทาซากิ R410 inverter
แอร์ทาซากิอินเวอร์เตอร์ แบบตั้ง-แขวน แอร์ทาซากิตั้งแขวน R410A
 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 • น้ำยา

 • ราคาติดตั้ง

 • FULE13BI-AD4
 • 13,307
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE18BI-AD4
 • 18,766
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE25BI-AD4
 • 25,249
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE30BI-AD4
 • 30,367
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE36BI-AD4
 • 36,508
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE36BI-AD4
 • 36,167
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE40BI-AD4
 • 40,262
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE40BI-AD4
 • 40,262
 • 5
 •  220
 • R410A
 • N
 • FULE44BI-AD4
 • 44,350
 • 380
 • R410A
 • N
 • FULE48BI-AD4
 • 48,285
 • 380
 • R410A
 • N
 • FULE56BI-AD4
 • 56,425
 •  380
 • R410A
 • N
 • FULE62BI-AD4
 • 62,127
 • 380
 • R410A
 • N
แอร์ทาซากิ  แบบตั้ง-แขวน มาตฐาน มอก. R410A
 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 • น้ำยา

 • ราคาติดตั้ง

 • FULE13BI-AD4
 • 13,307
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE18BI-AD4
 • 18,766
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE25BI-AD4
 • 25,249
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE30BI-AD4
 • 30,367
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE36BI-AD4
 • 36,508
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE36BI-AD4
 • 36,167
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE40BI-AD4
 • 40,262
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE40BI-AD4
 • 40,262
 • 5
 •  220
 • R410A
 • N
 • FULE44BI-AD4
 • 44,350
 • 380
 • R410A
 • N
 • FULE48BI-AD4
 • 48,285
 • 380
 • R410A
 • N
 • FULE56BI-AD4
 • 56,425
 •  380
 • R410A
 • N
 • FULE62BI-AD4
 • 62,127
 • 380
 • R410A
 • N
 • N
แอร์ทาซากิอินเวอร์เตอร์ แบบตั้ง-แขวน แอร์ทาซากิตั้งแขวน รุ่นใหม่
 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 • น้ำยา

 • ราคาติดตั้ง

 • FULE13B-AF2
 • 13,648
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE19B-AF2
 • 19,448
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE25B-AF2
 • 25,590
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R32
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R32
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
แอร์ทาซากิอินเวอร์เตอร์ แบบตั้ง-แขวน แอร์ทาซากิตั้งแขวน รุ่นใหม่
 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 • น้ำยา

 • ราคาติดตั้ง

 • FULE13B-AF2
 • 13,648
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE19B-AF2
 • 19,448
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE25B-AF2
 • 25,590
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R32
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R32
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
แอร์ทาซากิอินเวอร์เตอร์ แบบตั้ง-แขวน แอร์ทาซากิตั้งแขวน รุ่นใหม่
 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 • น้ำยา

 • ราคาติดตั้ง

 • FULE13B-AF2
 • 13,648
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE19B-AF2
 • 19,448
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE25B-AF2
 • 25,590
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R32
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R32
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
แอร์ทาซากิอินเวอร์เตอร์ แบบตั้ง-แขวน แอร์ทาซากิตั้งแขวน รุ่นใหม่
 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 • น้ำยา

 • ราคาติดตั้ง

 • FULE13B-AF2
 • 13,648
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE19B-AF2
 • 19,448
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE25B-AF2
 • 25,590
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R32
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R32
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
แอร์ทาซากิอินเวอร์เตอร์ แบบตั้ง-แขวน แอร์ทาซากิตั้งแขวน รุ่นใหม่
 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 • น้ำยา

 • ราคาติดตั้ง

 • FULE13B-AF2
 • 13,648
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE19B-AF2
 • 19,448
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE25B-AF2
 • 25,590
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R32
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R32
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
แอร์ทาซากิอินเวอร์เตอร์ แบบตั้ง-แขวน แอร์ทาซากิตั้งแขวน รุ่นใหม่
 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 • น้ำยา

 • ราคาติดตั้ง

 • FULE13B-AF2
 • 13,648
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE19B-AF2
 • 19,448
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE25B-AF2
 • 25,590
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R32
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R32
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R32
 • N
แอร์ทาซากิอินเวอร์เตอร์ แบบตั้ง-แขวน แอร์ทาซากิตั้งแขวน รุ่นใหม่
 • Model

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 • น้ำยา

 • ราคาติดตั้ง

 • FULE13B-AF2
 • 13,648
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE19B-AF2
 • 19,448
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE25B-AF2
 • 25,590
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE28B-AF2
 • 28,319
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE30B-AF2
 • 30,366
 • 5
 • 330
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R410A
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R410A
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 33,437
 • 5
 •  220
 • R32
 • N
 • FULE33B-AF2
 • 33,437
 • 5
 • 380
 • R32
 • N
 • FULE36B-AF2
 • 36,508
 • 5
 • 220
 • R32
 • N

 หมวดหมู่สินค้า

error: โปรแอร์ เซอร์วิส เรายินดีให้บริการ!!